Organisatie

Organisatie

De bestuurlijke structuur van de KV is als volgt opgebouwd: De ca. 25 leiders vormen samen het Algemeen Bestuur, en zijn statutair eigenlijk de leden. De leiders vergaderen ca. 5 maal per jaar gezamenlijk. Uit de leiders is een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit de Voorzitter, de Secretaris, de Penningmeester, de 2e Voorzitter en algemene bestuursleden. Ook het DB vergadert ca. 5 maal en bereidt in die bijeenkomsten o.a. beleidsbeslissingen voor die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

De Dagelijks Bestuursleden hebben daarnaast specifieke functies. De penningmeester is uiteraard belast met de financiën en de verslaglegging daarvan, en voert daarnaast de leden- en de donateursadministratie. De secretaris notuleert de vergaderingen en is het “postadres” van de vereniging. De voorzitter heeft de algehele leiding van de vereniging en vergaderingen en houdt zich verder o.a. bezig met de leiding/begeleiding van de leiders. Daarnaast neemt hij, namens de KV, zitting in de Jeugdraad. De 2e voorzitter neemt de voorzitter in voorkomende gevallen waar en is daarnaast mede belast met de Public Relations van de vereniging. De algemeen adjunct vervangt, indien noodzakelijk, de secretaris en de penningmeester. De samenstelling van het bestuur is op 26-02-2020 als volgt:

Voorzitter: Wilbert den Butter
2de Voorzitter: Jaap Veerman
Secretaris: Johannes Joosse
Penningmeester: Henri Rebel
Algemene bestuursleden: Mark Lamme, Erik Bakker